image

Văn phòng công chứng Ninh Thị Hiền

Trụ sở: 367 - 367A Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0933 902 088 - Telephone: 028 3812 3399 - Fax : 028 3842 8401

Thế chấp nhà ở là tài sản riêng của vợ, chồng

Có ngân hàng hỏi rằng: Đối với tài sản riêng của vợ, chồng khi đem thế chấp thì bên thế chấp trong hợp đồng thế chấp thể hiện tên của cả hai vợ chồng hay chỉ tên của vợ hoặc chồng là chủ sở hữu tài sản?

Quan điểm của Văn phòng công chứng Ninh Thị Hiền như sau:

Điều 144 Luật Nhà ở năm 2014 quy định “Chủ sở hữu nhà ở là cá nhân được thế chấp nhà ở tại tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế đang hoạt động tại Việt Nam hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật”. Điều 43 và Điều 44 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thể hiện “Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng” và “Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung”. Do đó, trong trường hợp này hợp đồng thế chấp chỉ thể hiện bên thế chấp là vợ hoặc chồng là chủ sở hữu tài sản.

Chia sẻ trên:

Đăng ký theo dõi để nhận được thông tin từ chúng tôi

Đăng ký để có quyền truy cập vào nội dung cao cấp hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Theo dõi ngay bây giờ