image

Văn phòng công chứng Ninh Thị Hiền

Trụ sở: 367 - 367A Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0933 902 088 - Telephone: 028 3812 3399 - Fax : 028 3842 8401

Dịch vụ công chứng

Chứng nhận điều lệ doanh nghiệp

Điều lệ doanh nghiệp là một trong những hồ sơ cần thiết trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm: đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với các loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên; công ty cổ phần; công ty hợp danh; các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, và đối với công ty nhận sáp nhập.

Đăng ký theo dõi để nhận được thông tin từ chúng tôi

Đăng ký để có quyền truy cập vào nội dung cao cấp hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Theo dõi ngay bây giờ