image

Văn phòng công chứng Ninh Thị Hiền

Trụ sở: 367 - 367A Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0933 902 088 - Telephone: 028 3812 3399 - Fax : 028 3842 8401

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng đối với đất tách thửa đã mua bằng “giấy tay”?

Có khách hàng hỏi: “Tôi muốn mua đất nhưng không tách được sổ riêng, đất đã qua nhiều chủ nhưng chỉ viết bằng giấy tay, nay tôi muốn mua thì đem giấy tờ ra công chứng được không?”.

Quan điểm của VPCC Ninh Thị Hiền như sau:

  1. Thứ nhất, theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định một trong những điều kiện để được chuyển nhượng QSDĐ là có “Giấy chứng nhận” và Điều 64 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định “Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải được người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự ký tên”. Bên cạnh đó Khoản 1 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định “Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất”. Do đó, trường hợp của bạn chưa thực hiện công chứng được vì người chủ cũ chưa thực hiện việc tách thửa và người chuyển nhượng cho bạn không phải là người có tên trên Giấy chứng nhận.
  2. Thứ hai, bên chuyển nhượng QSDĐ cho bạn có thể xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích đã nhận chuyển nhượng qua nhiều đời chủ theo quy định tại Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

Trân trọng.

Chia sẻ trên:

Đăng ký theo dõi để nhận được thông tin từ chúng tôi

Đăng ký để có quyền truy cập vào nội dung cao cấp hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Theo dõi ngay bây giờ