image

Văn phòng công chứng Ninh Thị Hiền

Trụ sở: 367 - 367A Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0933 902 088 - Telephone: 028 3812 3399 - Fax : 028 3842 8401

Chứng thực sơ yếu lý lịch tại tổ chức hành nghề công chứng

Sơ yếu lý lịch là bản tự khai những thông tin về nhân thân, về hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh chính trị-xã hội, trình độ văn hóa chuyên môn, quá trình tham gia công tác,... của công dân.

Theo Công văn số 1520/HTQTCT-CT ngày 20/03/2014 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực Bộ Tư pháp về hướng dẫn xác nhận sơ yếu lý lịch thì sơ yếu lý lịch phải được chứng thực chữ ký của người khai sơ yếu lý lịch. Người khai phải tự chịu trách nhiệm về nội dung của sơ yếu lý lịch của mình.

Về Thẩm quyền chứng thực chữ ký được quy định tại Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015. Cụ thể: Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài; Công chứng viên của các Tổ chức hành nghề công chứng.

Vì vậy người yêu cầu chứng thực có thể đến các tổ chức hành nghề công chứng để được chứng thực chữ ký trong sơ yếu lý lịch.

  • Thủ tục chứng thực sơ yếu lý lịch:
    • Bản chính Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;
    • Sơ yếu lý lịch cần chứng thực.
  • Phí chứng thực chữ ký trong sơ yếu lý lịch: 10.000 đồng/ trường hợp (Theo khoản 8, Điều 4 Thông tư số 257/2016/TT-BTC) và thù lao đánh máy, in ấn cho việc chứng thực.

Chia sẻ trên:

Đăng ký theo dõi để nhận được thông tin từ chúng tôi

Đăng ký để có quyền truy cập vào nội dung cao cấp hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Theo dõi ngay bây giờ