image

Văn phòng công chứng Ninh Thị Hiền

Trụ sở: 367 - 367A Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0933 902 088 - Telephone: 028 3812 3399 - Fax : 028 3842 8401

Chỉ vợ hoặc chồng tham gia giao dịch khi giấy chứng nhận ghi tên một người ?

Văn phòng công chứng Ninh Thị Hiền nhận được rất nhiều yêu cầu từ phía khách hàng về việc chỉ vợ hoặc chồng tham gia giao dịch chuyển quyền tài sản khi trên giấy chứng nhận ghi tên một người ?

Quan điểm của Văn phòng như sau:
Điều 34 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung quy định, trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy c...hứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì giao dịch liên quan đến tài sản này được thực hiện theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.
Theo đó, Khoản 4 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định trường hợp bất động sản là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người. Trường hợp bất động sản là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu.

Như vậy, nếu người tham gia giao dịch không chứng minh được có thỏa thuận tài sản riêng vợ chồng thì cả hai vợ chồng phải tham gia giao dịch.

Chia sẻ trên:

Đăng ký theo dõi để nhận được thông tin từ chúng tôi

Đăng ký để có quyền truy cập vào nội dung cao cấp hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Theo dõi ngay bây giờ